Ürünler ve Hizmetler

Yerellestirme

Yurt dışında geliştirilmiş bir yazılım uygulamasını, hedef pazardaki kullanıcının kolayca anlamasını, hiçbir kavram karmaşası yaşamamasını sağlamak için yerel dil ve kültüre uyumlu hale getiriyoruz. Bu amaçla, metne ek olarak yardım ve kullanıcı arayüzü kaynakları ile görsel öğeleri de "çeviriyoruz"; yani onları da yerel ve kültürel normlara göre değiştiriyoruz.

Kaynak ürünü yerel pazara tümüyle uyumlu hale dönüştürme çalışmalarını, alanında uzman danışmanlarımız, çevirmenlerimiz, sektörel deneyime sahip grafik tasarımcılarımız ile birlikte yaparak ürünü son haliyle müşterimize teslim ediyoruz.